Diru-laguntzak

Atxondoko Udalak urtean zehar taldeei emoten deutsiezan dirulaguntzak aurrekontuen atalean auarkituko dituzue.

Kiroldegi erabilpenerako dirulaguntza

Inguruko herrietako udal kiroldegiak erabiltzen dituenak, kanpokoa izateagatik ordaintzen duen gainetiko prezioa Atxondoko Udalak ordainduko die herritarrei. Horretarako, kiroldegiko erreziboa edo ordainagiria eraman behar da udaletxera eta dagokion eskaria bete.