Ur zerbitzuen alta

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Bilboko ur Partzuergoaren bidez bideratu behar dira.. Telefonoa: 94 487 31 87.

Dokumentazioa

  • Ura instalatzeko buletina
  • Besteak
  • Jabetza eskritura
  • Alokairu kontratua
  • Instalazio partea

Legezko informazioa

Espainiar konstituzioa 1978Abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa, Euskadiko Autonomi EstatutuaEkainaren 22ko 11/2007 legea, herritarren atzipen elektronikoa zerbitzu publikoetara.Azaroaren 26ko 30/1992 legea, administrazio publikoen erregimen juridikoa eta administrazio prozedura komuna.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organiko , norberaren datuen datu babesekoa.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoaren Garapen Araudia gainditzen den Errege Legearengatik, norberaren datuen datu babesekoa.Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko lege markoa eta araudia:Maiatzaren 30ko 3/1989 legea, Harmonizazio, Koordinazio eta Zerga Kolaboraziokoa. Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Norma, martxoaren 10koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege Orokorra. Uztailaren 21ko 112/2009 Bizkaiko Aldundiko Foru Dekretua,Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak Foru Dekretu tributuak kudeatzeagatik gainditzen dena.. Abenduaren 27ko 215/2005 Dekretu Forala, honengatik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da.Ekainaren 30eko 5/89 Dekretu Forala, Ogasun Lokaletakoak.Bilboko Ur Partzuergoaren eremuko horniketa eta saneamendu zerbitzuen erabiltzaileentzako tasa emateen Ordenantza Fiskal erreguladorea. (2010. urtea).Ur zerbitzuaren Udal Ordenantza Fiskal erreguladoreak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Bilboko ur Partzuergoaren bidez bideratu behar dira.. Telefonoa: 94 487 31 87.